Referenser

Labkyl agerade installationssamordnare när Solna Stad byggde en miljövänlig och energieffektiv isbana i Ulriksdal. Företagen inom installation.se stod för projektering och produktion av klimatneutral kyla, vs, ventilation, el samt styr och regler.

Uppdraget startade hösten 2016 när Labkyl, som ingår i installation.se, i egenskap av expert på CO2-isbanor ingick i projekteringsgruppen. Den nya CO2-isbanan i Solna blev betydligt billigare i drift i jämförelse med en konventionell med ammoniak.

En genomsnittsishall i Sverige förbrukar ca 1 miljon kilowattimmar per år. Den nya isbanan mer än halverar den förbrukningen, vilket innebär att besparingen ligger på ca 500.000 Kr per år för Solna Stad.

På servicekostnaderna finns det ännu mer att spara. Kostnaderna för service av en CO2-kylmaskin är ungefär hälften jämfört med en konventionell ammoniakmaskin. Solna Stad spar där in ytterligare några hundratusen kronor.

En stor del av energibesparingen sker genom värmeåtervinning. När CO2 används som köldmedium går det att återvinna 100% av värmen utan värmepump, vilket inte är möjligt med den gamla tekniken. I det här fallet används den återvunna energin till att värma upp hela hallen, avfukta, smälta isskrap och göra allt varmvatten.

Beställare: Peab

Byggherre: Solna Stad

Labkyl med installation.se fick i uppdrag att som totalentreprenör uppgradera och miljöanpassa systemet för värmepumpsanläggningen på Sånga-Säby Hotell & Konferens på Färingsö.

Sånga-Säbys verksamhet är klimatneutral vilket innebär att de kompenserar för den miljöpåverkan som verksamheten genererar. De till och med kompenserar för deras gästers och anställdas resor till och från anläggningen. I uppdraget ingick allt från konstruktion och installation av värmepump, anpassning av ventilationssystem samt VS-system.

Tekniken som användes var revolutionerande. En banbrytande CO2 teknik finns i värmepumpen -DLE. Mälarens vatten används som energikälla för både värmepump och frikylning för klimatkyla.

DLE-värmepumpen använder CO2 – ett 100% miljövänligt köldmedium som dessutom är en biprodukt vid biogastillverkning. Den optimerade anläggningen levererar 70°C vatten till hela anläggningen.

Värmen leds ut i anläggningens samtliga byggnader och värmer lokaler samt skapar varmvatten. Kylan leds också ut i byggnaderna och kyler konferensrum och andra lokaler. Energin återvinns och går tillbaka för uppvärmning och varmvatten. En hållbar, energi- och kostnadseffektiv lösning. Uppdraget startade 2017 och avslutades 2018.

Under hösten 2019 har företagen inom installation.se fortsatt sitt arbete med att installera klimatneutral kyla i anläggningens kök och restaurang. Även här återvinns all energi.

Beställare: Sånga-Säby Hotell & Konferens

Saltsjöventilation AB med installation.se stod som totalentreprenör för ventilation, vs och kyla när anrika Cirkus på Kungliga Djurgården renoverades. Företagen inom installation.se säkerställde kvalitet och leveranssäkerhet för uppdraget genom effektiv samordning av de olika teknikgrenarna.

Gammal teknik har demonterats och ersatts med nytt för att skapa ett nytt toppmodernt och klimatneutralt kök och restaurang, nya wc-grupper installerades.

Projekteringen genomfördes i början av 2019, produktionen startade i juni och uppdraget var klart enligt tidsplan i september samma år.

Beställare: Cirkus Arena & Restaurang AB

Byggherre: POP House

Labkyl med installation.se fick förtroendet av MVB Öst att ansvara för samtliga installationer när Menigo AB byggde en av Sveriges största färskvaruhallar. Företagen inom installation.se stod för installation av miljövänlig kyla och processmedia samt VS, el, ventilation, styr- och regler.

Projekteringen startade vid årskiftet 2018/2019 och entreprenaden stod klart hösten 2019. Hela ombyggnationen avsåg lager och produktion på plan två och personalutrymmen på plan tre.

Lagerlokalen delades upp i tre delar för hantering av färskt kött, fisk samt frukt och grönsaker. Det handlade till största delen om kyl- och frysrum samt andra beredningsytor. De tre nya avdelningarna försågs med nya rumsbildningar, nya installationer samt ny framtidssäkrad och klimatneutral kylanläggning.

Beställare: MVB Öst

Byggherre: Sagax AB